બ્રેકીંગ ન્યૂઝ

Category: જુનાગઢ

લોકડાઉન 4.0 / રાજ્યમાં આજથી સવારે 8થી સાંજે 6 સુધી એસટી સેવા શરૂ થશે, સમય કરતા 30 મિનિટ વહેલું પહોંચવું પડશે
અન્ય

લોકડાઉન 4.0 / રાજ્યમાં આજથી સવારે 8થી સાંજે 6 સુધી એસટી સેવા શરૂ થશે, સમય કરતા 30 મિનિટ વહેલું પહોંચવું પડશે

અમદાવાદ અને સુરત સિવાયના અન્ય જિલ્લાઓમાં એસટી સેવા શરૂ થશેસૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દક્ષિણ, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાત એમ પાંચ ઝોનમાં બસ ચાલુ થશેમુસાફરે માસ્ક નહીં પહેર્યું ... Read More